• The Haifa Foundation  הקרן לחיפה صندوق حيفا

  The Haifa Foundation
  הקרן לחיפה
  صندوق حيفا

  צולם ע"י עוז גרטנר

 • The Haifa Foundation הקרן לחיפה صندوق حيفا

  The Haifa Foundation
  הקרן לחיפה
  صندوق حيفا

  צולם ע" יגיא שמואלי

 • The Haifa Foundation הקרן לחיפה صندوق حيفا

  The Haifa Foundation
  הקרן לחיפה
  صندوق حيفا

  צולם ע"י ליאור פתאל

הקרן לחיפה

הקרן לחיפה היא עמותה רשומה, אשר הוקמה בשנת 1983 ע"י מתנדבים, נציגי ציבור, ששמו להם למטרה לשפר את איכות החיים בקהילה בה אנו חיים.
מטרות הקרן לחיפה הן: ליזום, לארגן, להקים, לבצע, להחזיק ולנהל בחיפה מפעלי תרבות, חברה, חינוך בריאות, חינוך גופני, מדע, ספרות, צדקה, סעד ומפעלי פיתוח אחרים וכן לתמוך ולהשתתף במפעלים כאלה. הקרן אינה נושאת רווחים (מלכ"ר), והתרומות המתקבלות הן בישראל והן בארה"ב, קנדה, אנגליה וגרמניה פטורות ממס.
הקרן פועלת באמצעות ועד מנהל, ועדת כספים, אסיפה כללית וועדת מכרזים. מערכת הכספים של הקרן ופעולותיה מבוקרות ע"י ועדת ביקורת. העומדים בראשה של הקרן, הינם אנשי עסקים, יזמים כלכליים ופעילים חברתיים, אשר חזונם הינו לפתח את העיר חיפה וסביבתה. 

הקרן לחיפה

פעילויות הקרן

הקרן לחיפה פועלת לרווחת תושבי חיפה, בשיתוף פעולה עם תורמים רבים, עיריית חיפה, וכן אנשים פרטיים, אשר כולם רואים לנגד עיניהם את טובת העיר חיפה ותושביה.

אם גם אתם רוצים לתרום ו/או לקחת חלק בפעילות רחבת היקף עבור תושבי העיר חיפה,צרו עימנו קשר

בין היתר פועלת הקרן בתחומים הבאים:

 • הנצחת זכרון יקירים תושבי העיר.
 • בתחום החינוך (לרבות חלוקת מלגות)
 • סיוע לגיל השלישי
 • בתחום הספורט
 • בתחום ההתחדשות העירונית
 • ובתחומים רבים ואחרים

כל הזכויות שמורות להקרן לחיפה

משרדינו:

הקרן לחיפה
דרך העצמאות 1
חיפה 3303301