Skip to main content

Rebuilding Lives: Your Support Matters

 • Haifa-Israel Foundation

  Haifa-Israel Foundation

  photo by Oz Gertner

 • HAIFA-ISRAEL FOUNDATION

  HAIFA-ISRAEL FOUNDATION

  צולם ע" יגיא שמואלי

 • HAIFA-ISRAEL FOUNDATION

  HAIFA-ISRAEL FOUNDATION

  צולם ע"י ליאור פתאל

Haifa-Israel Foundation

קרן חיפה – ישראל היא עמותה רשומה, אשר הוקמה בשנת 1983 ע"י מתנדבים, נציגי ציבור, ששמו להם למטרה לשפר את איכות החיים בקהילה בה אנו חיים.
מטרות הקרן לחיפה הן: ליזום, לארגן, להקים, לבצע, להחזיק ולנהל בחיפה מפעלי תרבות, חברה, חינוך בריאות, חינוך גופני, מדע, ספרות, צדקה, סעד ומפעלי פיתוח אחרים וכן לתמוך ולהשתתף במפעלים כאלה. הקרן אינה נושאת רווחים (מלכ"ר), והתרומות המתקבלות הן בישראל והן בארה"ב, קנדה, אנגליה וגרמניה פטורות ממס.
הקרן פועלת באמצעות ועד מנהל, ועדת כספים, אסיפה כללית וועדת מכרזים. מערכת הכספים של הקרן ופעולותיה מבוקרות ע"י ועדת ביקורת. העומדים בראשה של הקרן, הינם אנשי עסקים, יזמים כלכליים ופעילים חברתיים, אשר חזונם הינו לפתח את העיר חיפה וסביבתה. 

הקרן חיפה – ישראל

פעילויות הקרן

קרן חיפה – ישראל פועלת לרווחת תושבי חיפה, בשיתוף פעולה עם תורמים רבים, עיריית חיפה, וכן אנשים פרטיים, אשר כולם רואים לנגד עיניהם את טובת העיר חיפה וסביבתה .

בין היתר פועלת הקרן בתחומים הבאים :

 • הנצחת זיכרון יקירים תושבי העיר .
 • חלוקת מלגות .
 • בתחום החינוך .
 • סיוע לגיל השלישי .
 • בתחום הספורט .
 • בתחום ההתחדשות העירונית .
 • ובתחומים רבים אחרים .