Truly Israeli

גשר לקשר – שימוש באמנות כדי לקשר בין ילדי גנים יהודים וערבים

לאמנות יש שפה משלה ואינה דורשת תקשורת מילולית על מנת לשתף במחשבות, תחושות, רגשות או רעיונות.  זוהי חוויה חושית אשר יכולה להעניק הצצה לעולמו הפנימי של האומן.  ילדים צעירים, אשר כישורי השפה המילולית שלהם עדין אינם מפותחים דיים, משתמשים לעתים קרובות באמנות כדי לבטא את מה שאינם יכולים לבטא במילים.

תקשורת זו, באמצעות אמנות הינה כלי מצויין לגשר על הפער שבין ילדים יהודים וערבים שאינם מדברים אלו את שפתם של אלו. במרכז מילו"א בשכונת נווה דוד שבחיפה קיימות כיום חמש כיתות בעברית ובערבית.

אנו מבקשים את סיועכם להקמת תוכנית לשילוב בין  8 כיתות גנים יהודים וערבים ולהשתמש באמנות כאמצעי להעמקת הקשר ביניהם.