Truly Israeli

הענקת היכולת לשחק לילדים מוגבלי תנועה

כל מי שעובר ליד גן משחקים מלא ילדים מבחין עד כמה הם נהנים לעלות ולרדת, להתגלש ולהתנדנד. צחוקם נשמע ברמה והם מאושרים. אך ישנם ילדים מוגבלי תנועה, שלמרבה הצער אין להם גישה לגני השעשועים הרגילים בהם ישנם סולמות ומדרגות ומכשולים אחרים.

ברצוננו לבקש את סיועכם בהקמת גן משחקים ובו ציוד המתאים במיוחד לצרכיהם – הכל בגודל ובגובה המתאימים כדי שיוכלו לעלות על המתקנים ולהשתמש בהם ללא קושי ובצורה בטוחה.

גן המשחקים יהיה במקום מרכזי בעיר – מול בניין עיריית חיפה וישכון בלב שכונה מעורבת שבהם נציגים מכל תושבי העיר – ערבים ויהודים, עולים חדשים וישראלים ותיקים, דתים וחילוניים ובני כל הדתות.

בסביבה הקרובה ישנם כ-5,000 ילדים אשר יעשו שימוש בגן ולמעלה מ-1,000 ילדים בעלי צרכים מיוחדים מכל רחבי העיר אשר יבוא להשתמש במתקן מיוחד זה.  אנא עזרו לילדים אלו להרגיש כמו כולם, לפחות בגן השעשועים…