Truly Israeli

העשרת חייהם של ילדים כבדי שמיעה – מיח"א חיפה

מיח"א חיפה הינו מלכ"ר המטפל, מחנך ומשקם ילדים חרשים וכבדי שמיעה מינקות עד גיל 6.  הארגון הוקם בשנות הששים ע"י הורים לילדים חרשים אשר ביקשו להקים ארגון שיעניק לילדים אלו את הכלים שיאפשרו להם לממש את יכולותיהם, להשתלב בחברה השומעת ולהפוך לבוגרים עצמאיים בעלי זכויות וחובות שווים בחברה הישראלית.

מיח"א עוסק לא רק בטיפול ובשיקום אלא גם בדו-קיום ובשיתוף פעולה בין האוכלוסיה היהודית לאוכלוסיה הערבית. ישנן פעילויות רבות משותפות בתחום שפת הסימנים (המשותפת לעברית ולערבית), המוסיקה, קייטנות בקיץ, מפגשי הורים וטיולים, פעילויות בחגים השונים, ועוד.

אנו מבקשים את סיועכם לתוכניות שונות המאפשרות לילדים החרשים וכבדי השמיעה להשתלב בחברה וכן להעמיק את דו-הקיום בין הילדים היהודים והערבים.