Truly Israeli

התייעלות אנרגטית בעיר חיפה

הקרן לחיפה מגייסת בימים אלו מענקים מהאו"ם לשם התייעלות אנרגטית בעיר חיפה.

ההתייעלות תהיה בתחומי התאורה הציבורית, תאורת הרמזורים, החלפת מיזוג האוויר במוסדות החינוך והציבור לאנרגיה ירוקה וטיפול בפאנלים הסולריים, שהותקנו ברחבי העיר.