Truly Israeli

מועדון ספורט "אחווה"

מועדון אחווה חיפה הוקם לפני 55 שנים. באחווה חיפה, חיים בדו-קיום פעיל ילדים יהודים, מוסלמים, נוצרים, ואחמדים.  כיום, ישנם כ-700 צעירים המשתתפים בפעילויות הספורטיביות לפי קבוצות גיל (מגיל 3 ועד בגרות): כדורגל, כדורסל, קראטה ואגרוף, ומגיעים להישגים בשלל תחומים אלו.  כמו כן, המדריכים הינם יהודים וערבים כאחד, שעובדים יחדיו בשיתוף פעולה מלא.

אחווה חיפה פעיל בשכונת אל זיסו (חיפה אלעתיקה).  רוב תושבי שכונה זו הם ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, חלק מהמשפחות הינם עולים חדשים (ממדינות חבר העמים), בנוסף למשפחות ערביות וישראליות. אין מתקני ספורט  לרווחת ילדי וצעירי השכונה.  לרבים מילדים אלה, הפעילות במועדון אינה רק ללמוד צייתנות והתנהגות הולמת אלא היא גם מרחיקה אותם מהרחובות ומהסכנות, שאורבות להם שם.

שכונה זו נצורה בין נמל חיפה ופסי הרכבת, על כן התושבים מנותקים משאר שכונות העיר.

רוב התושבים הם ערבים המהווים כ-85%  ממנה, ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, והשאר יהודים.  בשכונה דרים כ-400 תושבים, בכ-100 דירות.  מתוכם, מהווים הילדים בגיל 0-14 שנה כ-20%.

המועדון נאלץ לשפץ ולשקם את מגרש הכדורגל בשכונה.  אנו מברכים על כל תרומה שתסייע בקידום ופיתוח פעילויות המועדון.