Truly Israeli

מרכז למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים

ילדים בעלי צרכים מיוחדים זקוקים לתשומת לב רבה יותר, לזמן רב יותר, הכשרה וטיפול רבים יותר. יחד עם זאת, לעתים קרובות אחיהם משלמים את מחיר הטיפול הנוסף, שדורש הילד בעל הצרכים המיוחדים.

בשלב מאוחר יותר בחיים אותם אחים נותרים לטפל באחיהם בעלי הצרכים המיוחדים אך לרוב אין הם מודעים לתכנית הטיפול בהם, שהיתה עשויה להקל על חייהם.  ככל שינסו לגונן עליהם, הרי שחייהם משתנים ללא הכר מרגע היותם חלק ממשפחה כזאת.

אנו מבקשים להקים מרכז אשר יענה על צרכי המשפחה כולה, בשיתוף עם אלווין, אחת המובילות בתחום הענקת משאבים לילדים בעלי צרכים מיוחדים. המרכז יפעל 3 פעמים בשבוע ויציע מגוון תוכניות ושירותים לכל בני המשפחה.  אנו מבקשים את השתתפותכם בהפעלת המרכז אשר יהווה מערכת תמיכה ורשת חברתית למשפחות הילדים בעלי הצרכים המיוחדים.