Truly Israeli

מרכז קהילתי לקידום ערכי תרבות יהודיים, בבית ספר שש שנתי 'רעות' לאמנויות

החזון שלנו הוא לבנות מרכז קהילתי יחודי אשר ישלב את האמנויות מתחומי הציור, המוסיקה, מחול, תאטרון, וישתמש בטכנולוגיה מתקדמת בחינוך ליצירתיות וליצירות, יטפח את הקשר הבין-דורי, יקדם סגנונות חיים בריאים ופרוייקטים בינלאומיים לרווחת תושבי חיפה.

פרוייקט זה ינוהל ע"י בית הספר השש-שנתי לאמנויות, 'רעות'. בי"ס זה הינו יחיד מסוגו באזור ומוביל בתחומו.  בוגרי ביה"ס הפכו לאומנים מובילי דרך בתחום התרבות וכן מנהיגים בכל הארץ ובעולם בתחומי החברה, המדע והטכנולוגיה.  ביה"ס מיועד לתלמידים בעלי כישורים אמנותיים-יצירתיים.

המרכז יתמקד בטיפוח ערכי החינוך היהודי, זהות ישראלית ו'תיקון עולם' עם דגש על עבודה אמנותית ויצירתית. המרכז ייתמך ע"י ארגונים, אזרחיים וציבוריים, מוסדות אקדמאים ועסקים.