Truly Israeli

נשים ערביות צעירות בסיכון – בית חם "אורות"

נערות בסיכון והצורך לטפל בהן הוא בין הצרכים החיוניים ביותר בחיפה. נשים אלו באות מרקע של הזנחה או התעללות ונתונות בסכנת נשירה מביה"ס, עלולות להקלע להתנהגות מינית מסוכנת או לשימוש באלכוהול ובסמים.  45% מכלל בני הנוער הן נשים.

בחיפה קיימים שלושה 'בתים חמים' עבור נערות בגילאי 14-18 מבתים, שאינם מתפקדים. במסגרת בתים חמים אלו זוכות הבנות לתכניות חינוכיות, חברתיות וטיפוליות בסביבה תומכת המחזקת את הבטחון העצמי שלהן, מעניקה להן חינוך מקצועי אשר יאפשר להן להתפרנס. חלקן אף משלימות את בחינות הבגרות.

15 בנות נמצאות כל השבוע בבית החם "אורות" המיועד לבנות ערביות. בשאיפה להעניק להן הזדמנות להחלץ מהעתיד העגום המצפה להן ללא חינוך ומיומנויות אנו מבקשים את סיועכם להעניק לבנות שיעורי רכיבה טיפולית על סוסים, אשר סייעה נפשית למטופלים. כמו כן הצוות מעונין לקחת את הבנות לסיורים חינוכיים ברחבי הארץ כדי להוציא אותן מעט מסביבתן הסגורה. כך תוכלו לטעת תקווה ולסייע לבניית עתיד טוב יותר לבנות.