Truly Israeli

פיתוח תוכנית רובוטיקה בגיל הרך – מדע קט

בימינו, פיתוח אהבת מדע וטכנולוגיה הינו חיוני להצלחה בביה"ס ובעתיד המקצועי.

בחיפה הוקם מקבץ גנים מדעיים – מדע-קט – המיועד לילדי הגנים על מנת לפתח חשיבה ומיומנויות מחקר כבר מגיל צעיר. כיום לומדים במסגרת זו 90 ילדים.

הגנים מעודדים את הילדים לחקור באופן עצמאי, להעלות נושאי מחקר ולבצע אותם תוך שימוש בחשיבה הגיונית וקישור לתופעות קודמות בהן התנסו במעבדה בהם הם מבקרים ולומדים כל שבוע.

אנו מעונינים לעשות דבר דומה בתחום הטכנולוגיה במסגרתו יהיו הילדים חשופים לתהליך התכנון וההפעלה של רובוטים. רובוטיקה היא דרך להבין כיצד אנו חושבים באמצעות ההבנה כיצד בינה מלאכותית כגון רובוט "חושב".

על מנת ליצור תוכנית ייחודית זו במדע קט יש צורך בצוות הולם המתמחה ברובוטיקה ומנוסה בחינוך טכנולוגי וכן לרכוש את הציוד הדרוש לתוכנית. אנו מזמינים אתכם להיות שותפים לפיתוח ולקידום מוחות צעירים לטובת העתיד.