Truly Israeli

קהילה תומכת לאמהות חד-הוריות החיות בעוני

מחלקת הרווחה של עיריית חיפה מבקשת להקים תוכנית לאמהות חד-הוריות עניות, ממוצא אתיופי וערביות, שלהן ילדים בגיל הגן הנתונים בסיכון.  תוכנית זו תעניק תמיכה והכשרה לנשים על מנת לסייע להן לצאת ממצבי המצוקה שלהן ולהשתלב בקהילה, לשפר את מצבן הכלכלי ואת מצבם של ילדיהן.  לפרוייקט זה יתלווה עו"ס אשר יתמקד בניהול, הדרכה וטיפול ויהיה זמין בכל שעות היום, לא רק בשעות העבודה הרגילות.

בשכונת הדר ישנה תערובת של ילדי עולים, חדשים וותיקים, ערבים וחרדים – 745 משפחות הכוללות 1900 ילדים בהשגחת מחלקת הרווחה של העירייה. 60% ממשפחות אלו הן חד-הוריות וחלקן הגדול מתקיים רק מתשלומים של הביטוח הלאומי.

התוכנית מיועדת ל-15 משפחות ולתקופה של שנתיים.  אנו מבקשים את סיועכם לתקצוב התכנית ולהענקת תקווה וחיים טובים יותר למשפחות החד-הוריות, ובעיקר לילדיהן.