Truly Israeli

שיפוץ המוזיאון הימי הלאומי

התערוכות המוצגות במוזיאון הימי הלאומי משקפות 5000 שנות הסטוריה ימית.  האוסף של המוזיאון הינו אחד האוספים הארכיאולוגים הגדולים ביותר בישראל והוא בין המוזיאונים הפופולריים ביותר בצפון הארץ.

האוסף של המוזיאון החל ב-1953 כאוסף הפרטי של מייסדו ומנהלו הראשון, אריה בן-אלי ז"ל. תחילה הוצג בבית המלח בחיפה וב-1972 הועבר למבנה הנאה בו הוא שוכן כיום.

כעת אחרי 40 שנות שימוש יש צורך לשפץ את מבנה המוזיאון ולחדש את שטחי התצוגה, והתוכנית היא להקים מוזיאון חדש לתפארת.

אנא סייעו לנו בחידוש המוזיאון המיוחד הזה, כשבין מאפייניו אניה ענקית וכן תיאטרון חוץ המתאים להרצאות ולהופעות.

תרומה משמעותית לפרוייקט זה תזכה את התורם באפשרות להעניק שם חדש למוזיאון אשר ייחרט על חזית האבן של המוזיאון.