Truly Israeli

שיפוץ מוזיאון טיקוטין

מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית ממוקם במרכז הכרמל ומוקדש כולו לשימור ולתצוגה של אמנות יפנית. מוזיאון זה הינו היחיד מסוגו במזרח התיכון. אוסף המוזיאון הינו הגדול ביותר והחשוב ביותר מחוץ ליפן וכולל למעלה מ-7,000 פריטים. מדי שנה מבקרים במוזיאון למעלה מ-90,000 מבקרים, 70,000 משתתפים באירועים תרבותיים כגון הרצאות, הקרנת סרטים וקורסים לאמנות, וכן בתוכנית חינוך חדשנית לילדים ואנשים בכל הגילאים.

בחלק החינוכי של המוזיאון מתנהלות פעילויות לילדי בית הספר והגנים, למורים ולקבוצות אחרות, המתבססות על התצוגות.  נערכים קורסים לאמנויות ומלאכת יד יפניות מסורתיות. המוזיאון מציג גם אירועים הנוגעים לאמנויות ולתרבות יפן.  אולו כוללים הרצאות, סרטים, טקס הגשת התה, פסטיבלים וחגיגות מיוחדות, אשר רבות מהן מוצגות באודיטריום רפאל אנג'ל.

על מנת לענות על כל צרכי המוזיאון מתוכננת הרחבה משמעותית.