Truly Israeli

התחדשות עירונית

עיבוד אשפה

בעיר חיפה נאספים מידי יום כ-  500 טון אשפה ומובלים להטמנה במישור רותם שבנגב. מרחק ההובלה של מאות קילומטרים, מהווה מרכיב כבד בעלות ההיפטרות מהאשפה. בנוסף לכך, עשרות משאיות כבדות המובילות את האשפה מייצרות זיהום אויר ניכר ובלאי גדול לכבישים. עקב הבעיה במציאת אתרי הטמנה חלופיים עלויות אלו צפויות לעלות בשנים הקרובות באופן ניכר. הקרן […]

התייעלות אנרגטית בעיר חיפה

הקרן לחיפה מגייסת בימים אלו מענקים מהאו"ם לשם התייעלות אנרגטית בעיר חיפה. ההתייעלות תהיה בתחומי התאורה הציבורית, תאורת הרמזורים, החלפת מיזוג האוויר במוסדות החינוך והציבור לאנרגיה ירוקה וטיפול בפאנלים הסולריים, שהותקנו ברחבי העיר.

הענקת היכולת לשחק לילדים מוגבלי תנועה

כל מי שעובר ליד גן משחקים מלא ילדים מבחין עד כמה הם נהנים לעלות ולרדת, להתגלש ולהתנדנד. צחוקם נשמע ברמה והם מאושרים. אך ישנם ילדים מוגבלי תנועה, שלמרבה הצער אין להם גישה לגני השעשועים הרגילים בהם ישנם סולמות ומדרגות ומכשולים אחרים. ברצוננו לבקש את סיועכם בהקמת גן משחקים ובו ציוד המתאים במיוחד לצרכיהם – הכל […]

קהילות בונות גינות, גינות בונות קהילות

בחיפה כמו במרבית הערים ישנם רחובות רבים של בנינים, שאין ביניהם שטחים ירוקים בדרך כלל. במרבית השכונות גרות משפחות בדירות קטנות. הגינות הקהילתיות מהוות דרך ליצירת קשר בין תושבי השכונה וליצירת פינות ירוקות תוך שיתוף פעולה ביניהם. הגינות מביאות לתחושה קהילתית ולדאגה לנושאים נוספים כגון תוכניות תרבות, ניקיון השכונה ודאגה כללית לאיכות החיים. כיום ישנן […]