גן מבוך ומשחקי ילדים

בגן מניה שמאחורי בית הכט, עתיד לקום פארק מבוך לרווחת תושבי העיר חיפה, תרומת משפחת לין.

 גן מבוך ומשחקי ילדים