Skip to main content

דבר היו"ר

ידידות וידידי קרן חיפה – ישראל

אנו מביטים בגאווה על הפעילות בחמש שנים האחרונות קרן חיפה – ישראל בניהול עצמי – יו"ר ומ"מ מנכ"ל מבוצעות על ידי בהתנדבות מלאה תוך חשיבה והקדשת זמן רב לשיפור חיי תושבי העיר חיפה והקהילה . התרומות שגייסנו בזכותכן ובזכותכם אפשרו שלל פעילויות שאותן מפעילה הקרן בהצלחה עם מעל 200 פרויקטים ב – 5 שנים האחרונות ומחזור של מעל 100 מיליון ₪ כל זאת עם חיסכון של 11 מיליון ₪ תפעולית.

הקרן הגיעה לכל רבדי החברה החיפאית לדוגמא : בניית מתנ"ס בשכונת חליסה בסכום של 10 מיליון ₪ , אשכול גנים בהדר עליון בעלות של 16 מיליון ₪ , טיפול בנשים מוכות , עזרה לילדים בעלי מוגבלויות ועוד עשרות ארגונים תוך כדי שרות יעיל ומועיל . אנו גאים במיוחד במבצע המדהים של חלוקת מעל 1,000 מלגות לסטודנטים שמרביתם לוחמים ולוחמות בצה"ל ממוצא אתיופי . הקרן מקדמת פרויקטים חברתיים רבים תוך קידום השכלה גבוהה , מובילות חברתית בשכבות נמוכות בעיר בשיתוף תושבי פריפריה ובני ובנות מיעוטים . יזמות טכנולוגית הינה צו השעה באזור הצפון ואנו חותרים לתת מענה בתחום זה על ידי רתימת גופי מימון ותרומות מישראל ומרחבי העולם .

אני גאה במעורבות והתמיכה של כל הידידים והידידות של קרן חיפה – ישראל במיוחד של כל הגופים הקשורים בפעילותנו תוך שמירה על מסורת של מצוינות , דייקנות ומהימנות של כ – 40 שנה.

 ד"ר קובי זייד – יו"ר