Skip to main content

ועד מנהל

אפרים טקץ, חבר ועד

יעקב זייד, חבר ועד

יעקב קינד, חבר ועד

יצחק כהן, חבר ועד

ניצן ספיר סרפוב, חבר ועד

צבי ויצנר, חבר ועד