Skip to main content

פרויקטים: הנצחה

פינת זיכרון בגן יצחק (משפ' גולדנברג)

פינת זיכרון בגן יצחק (משפ' גולדנברג) - פינת הזיכרון על שם תמי (אלתר) גולדנברג. בין העצים, ליד מתקן משחקי הילדים, בגין יצחק שבכרמל (בכניסה לרח' מאפו) הוקמה בחודשים האחרונים פינת מרגוע. מסעו של שלום החל עוד בשנת 2018, עת החליט להקים את פינת הזיכרון. שלום עבד עם האדריכל דרור בן נבט, קיבל את אישור העירייה ולאחר מכן עם חברת יו-עץ עבודות עץ בע"מ והקים את פינת הזיכרון לרווחת הציבור. הקרן לחיפה שמחה ללוות את שלום גולדנברג וחברת יו-עץ בתהליך, החל מתחילתו ועד לסיומו המוצלח.