Skip to main content

פרויקטים: חינוך ונוער

נחנך האגף החדש בגני פלורה

"התרומה המרגשת ביותר מאז נבחרתי לתפקיד ראש העיר היא תרומת משפחת ניאגו להקמת אשכול גני פלורה, שהוא המילה האחרונה בכל תחום וניכר בתוצאות כי כל מי שעשה במלאכה עשה אותה מכל הלב".

כך אתמול [ב'] ראש העיר חיפהיונה יהב, עם חנוכת האגף החדש באשכול גני "פלורה" שנבנה בתרומת משפחת ניאגו ומשרד החינוך.
גני פלורה נבנו לפני כ- 5 שנים בתרומת משפחת ניאגו, על מגרש אותו הקצתה עיריית חיפה. עלות הקמת האשכול לאחר הרחבתו מסתכמת בכ – 10 מיליון ₪ תרומת משפחת ניאגו, בשיתוף עם עיריית חיפה, משרד החינוך וקרן "שלם".
אשכול הגנים כולל בין היתר: 9 כיתות גן, להן צמודות חצרות פרטיות, חדר מולטימדיה, ספריה מאובזרת במשחקים אינטראקטיביים, מטבח טיפולי, חדרי טיפול וריפוי, חדר פיזיותרפיה, ספורט וחדר סנוזלן [חדר גרייה רב חושי], חצר "חושית", כיתות לימוד וחדרי טיפול.
אשכול גני פלורה משרת כיום 70 ילדים מחיפה והצפון בגילאי 3 עד 7 בעלי לקויות קוגניטיביות מורכבות. כן משמש האשכול מרכז תמיכה להורים ומשפחות במסגרתו מתקיימות במקום הדרכות, תצפיות וטיפולים עם הורים.
התורם איש העסקים והספנות החיפאי סמי ניאגו, החליט לקרוא לאשכול ע"ש אמו האהובה פלורה ניאגו שכמו האשכול סימלה בדמותה נדיבות, חום, אכפתיות ואהבה לזולת.
דבריו בטקס אמר ניאגו, כי הוא מרגיש כי זכה בזכות מיוחדת להיות שותף להקמת מקום מופלא המעניק לעשרות משפחות אופקים חדשים שהיו חסומים בפניהן קודם לכן.
אשכול גנים פלורה, בהנהלתה של טלי קוניג, זכה כבר בפרס העירוני, ולאחרונה בפרס החינוך המחוזי. בנימוקים להענקת הפרס נכתב בין היתר כי אשכול גני פלורה זוכה להערכה ולמוניטין בקרב הקהילה, ומיטיב ליצור קשרים איכותיים עם הרשות המקומית, הבעלות ומשרד החינוך, התורמים רבות לקידום התלמידים.