Skip to main content

פרויקטים: חינוך ונוער

מרכז שורשים בנווה דוד

מרכז שורשים בנווה דוד - שורשים יפעל כמרכז העשרה ומלאכת יד, ויזמן לילדי העיר תכנים חינוכיים המכוונים לפיתוח חשיבה יצירתית וקידום אורח חיים בריא ובר-קיימא, באמצעות מרחבי הפעילות הבאים: חשיפה לעבודות יד מגוונות, בהן פסיפס, קליעת סלים, מקרמה, גינת ירק, גינת חרקים, פינת חקר, מרחב קרמיקה, מרחב נגרות ועוד.

הקרן לחיפה, יחד עם מנהלי המרכז, מעוניינים לקדם קבלת מוצרים חשמליים ו/או כלים סניטריים, שיש בהם צורך במרכז, או לחילופין, קבלת תרומות אשר באמצעותן ניתן לרכוש מוצרים אלה.