Skip to main content

פרויקטים: חינוך ונוער

קרן המלגות על שם אל"מ רות מושכל

לאורך שנות שירותה של רות, תרומתה הייתה משמעותית במיוחד ולא לשווא קבלה את כינויה המרשים "קצינת הח"ן המיתולוגית" מפעל חייה של רות מהווה אות ומופת לשירות ותרומה למדינה"

(רב אלוף אביב כוכבי)

 

אלוף משנה רות מושכל ז"ל, נולדה בשנת 1935 בחיפה, דור שלישי לחיפאים ודור שמיני בארץ ישראל, אל"מ רות מושכל ז"ל התגייסה לצה''ל בשנת 1956. במהלך שנות שירותה, היא עלתה בדרגות, עד אשר התמנתה בשנת 1973 על ידי הרמטכ"ל (דאז) דוד אלעזר, למפקדת חל הנשים  וקצינת ח"ן ראשית והועלתה לדרגת אל"מ.

במלחמת יום הכיפורים, פיקדה רות מושכל ז"ל על חיל הנשים, אשר עסק בסיוע לאלפי החיילים הפצועים ולמשפחות החללים והנעדרים.

רות ז"ל, אשר נישאה לצבי מושכל, הולידה שלושה ילדים. וגם בזמן היותה "אזרחית מן השורה", המשיכה לבצע תפקידים משמעותיים כחברת מועצת העיר חולון, וכן בתפקידים שונים בארגונים בתחומי החבראה, הכלכלה, החינוך, הבריאות והקשר עם ישראל בתפוצות.

בימים אלה שוקד צבי מושכל על ספר לזיכרה של אל"מ רות מושכל ז"ל, אשר מתאר את תולדותיה של רעייתו ז''ל ואת תרומתה לעיר חיפה בפרט ולמדינת ישראל בכלל.

משכך, היה זה רק הגיוני שמשפחת מושכל והעומד בראשה צבי, ימשיכו במסורת הנתינה של רות ז"ל, כאשר הם מעניקים מלגות לשוחרות בפנימייה הצבאית בחיפה.

קרן המלגות על שם אל"מ רות מושכל ז"ל, אשר מחולקת בשיתוף עם קרן חיפה, מתמקדת בנשים שוחרות, אשר בשל רקע כלכלי קשה, נדרשות למלגות ולתמיכה כספית בעת לימודיהן בפנימייה.

מר צבי מושכל, מחפש בכל עת דרכים חדשות להמשיך ולהנציח את זכרה של אל"מ רות מושכל ז"ל, תוך שימת דגש על המטרות שהיו חשובות לרעייתו ז"ל – תמיכה ועזרה לנשים בכלל, ולשוחרות בפנימיה הצבאית בפרט.