Skip to main content

פרויקטים: חינוך ונוער

שילוב תלמידים יוצאי אתיופיה

החל משנת 2000, לומדים בבית הספר הריאלי, ילדים וילדות יוצאי אתיופיה כתלמידים מן המניין. כיום, לומדים (בכל ששת סניפי בית הספר) מעל 50 תלמידים ממוצא אתיופי, בכיתות א' עד י"ב ובכל שנה מצטרפים בין חמישה לשבעה תלמידים נוספים.

התהליך מתחיל באיתור קבוצת ילדים בגיל הגן, בני הקהילה האתיופית. בסיום תוכנית מוכנות לכיתה א', הילדים מצטרפים לבית הספר כתלמידים מן המניין. התהליך המורכב הזה מתבצע בשיתוף פעולה מצד המשפחות ותוך שבית הספר נוטל על עצמו שתי מחויבויות: האחת, להוביל את התלמידים לסיום מוצלח של כיתה י"ב. והאחרת, הלימודים והפעילות הנגזרת מהם מתבצעים במסגרת מלגה מירבית כך שלמשפחות נגרמת הוצאה כספית נמוכה ביותר.

על מנת לעמוד בהתחייבות זו, מממן בית הספר את הליווי והתמיכה הנדרשים בתום יום הלימודים; מועדונית יומית הכוללת ארוחת צהריים חמה ועזרה בהכנת שיעורי בית, השתתפות בחוגים, שיעורים פרטיים (במידת הצורך), ספרי לימוד, ציוד לבית הספר ולמסעות גדנ"ע, רכישת מחשב ביתי (במידת הצורך), הסעות והשתתפות בקייטנות.

התלמידים, וכמוהם צוות בית הספר, מתמודדים עם אתגרים ייחודיים, הקשורים לרקע ממנו הם מגיעים. רובם המכריע אינם יכולים לקבל בבית את התמיכה והסיוע הניתנים לחבריהם וחברותיהן בבית הספר. חרף הקשיים, התלמידים בפרויקט מפגינים מוטיבציה גבוהה להצליח בלימודיהם, מודעים לזכות שהוענקה להם ומעריכים אותה מאוד.

התוצאה ניכרת בשילובם החברתי בבית הספר, ומשתקפת במאמצים להצליח בלימודים. העובדה כי המורים, התלמידים ובני המשפחות פתוחים לקלוט כל תלמיד כשווה בין שווים אינה מפתיעה, ובבית הספר הריאלי מייחסים לכך חלק משמעותי בהצלחת הפרויקט.

הקרן לחיפה, בשיתוף עם בית הספר הריאלי, פונה אליכם לקחת חלק במיזם, אשר יאפשר סיכוי הוגן לתלמידים להשתלב בבית הספר, ולתרום - ביום מן הימים - את תרומתם לחברה הישראלית, בתחומי המדע, הכלכלה והחברה, ומעל לכל זאת – לשוב ולתפקד בתוך קהילתם, כמקדמי רעיונות ומעשה.

שילוב תלמידים יוצאי אתיופיה