Skip to main content

פרויקטים: תרבות

"אופרה -צפון"

"אופרה -צפון" - הגוף היחיד בצפון הארץ (ואחד מהבודדים בארץ) המתמקד בסוגת האופרה הקאמרית ושם דגש על פיתוח וקידום היצירה המקורית וטיפוח יוצרים, מבצעים וקהל מקומיים.

גלו עוד...