Skip to main content

פרויקטים: תרבות

"אופרה -צפון"

"אופרה -צפון"

"אופרה -צפון" - הגוף היחיד בצפון הארץ (ואחד מהבודדים בארץ) המתמקד בסוגת האופרה הקאמרית ושם דגש על פיתוח וקידום היצירה המקורית וטיפוח יוצרים, מבצעים וקהל מקומיים.

סוגת האופרה הקאמרית מאפשרת חוויה סינרגית בין מרכיבייה – הדרמה, המוזיקה, התנועה והאמנות, בסביבת יצירה אינטימית ונגישה לקהל הרחב. האופרה הקאמרית, שיש בה מרכיבי פרינג' רבים, ניצבת כסוגה עצמאית ומשלימה לצד האופרה "הגדולה" המוצגת באולמות קונצרטים ובתי אופרה גדולים. פעילות "אופרה צפון" מושתתת על חיבור למרחב הגאוגרפי הצפוני ומעוגנת בו. ניתנת העדפה ליוצרים ומבצעים תושבי חיפה והמרחב הצפוני.