תמכו בנו

The Haifa Foundation is a registerd 501(c)(3) charitable organization. Donations are eligible for tax deduction.

Click here to see: http://j.mp/CdnHaifa.

פרטי חשבון הבנק לצורך תרומות

בנק לאומי (10)

סניף 702

חשבון 58314/91